Toxic என்றால் என்ன? தமிழ் பொருள் விளக்கம் | Toxic Meaning in Tamil 

Introduction

Toxic meaning in Tamil: அனைவருக்கும் மீனிங் தமிழ் (Meaning Tamil)-ன் அன்பான வணக்கங்கள், நாம் அனைவரும் அனைத்து விஷயங்களையும் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை என்றாலும், பேசும் போது நாம் பயன்படுத்தும் அனைத்து ஆங்கில வார்த்தைகளின் தமிழ் அர்த்தம் மற்றும் அதை பேசுகின்ற முறை தெரிந்திருக்க வேண்டும். எனவே நாம் பேசுகின்ற வார்த்தையின் சரியான அர்த்தம் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்வது சிறந்தது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த பதிவில் தமிழ் மொழியில் Toxic என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் (Toxic meaning in Tamil), உச்சரிப்பு, மொழிபெயர்ப்பு, பொருள் விளக்கம், ஒத்த சொற்கள், எதிர்ச்சொற்கள் மற்றும் இதன் தொடர்புடைய சொற்களை புகைப்பட விளக்கத்துடன் விரிவாக தெரிந்து கொள்வோம் வாங்க.

Toxic Meaning in Tamil

Toxic meaning in Tamil
Toxic meaning in Tamil

Definition of Toxic in Tamil

 • Toxic என்பதின் சரியான தமிழ் அர்த்தம் விஷம் ஆகும்.
 • Toxic என்பது விஷம் அல்லது உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் ஏதாவது ஒன்றைச் செய்யவதாகும். நச்சுப் பொருட்கள் பொதுவாக தேவையற்ற பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 • Toxic: வாழ்வில் பரவலான அல்லது நயவஞ்சகமான வழியில் மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கும் அல்லது விரும்பத்தகாதது ஒரு செயல்.
 • Toxic: நச்சுக் கடனை அடிப்படையாகக் கொண்ட மற்றும் ஆரோக்கியமான அல்லது செயல்படும் சந்தை இல்லாத பத்திரங்களைக் குறிக்கிறது.
 • Toxic என்பது பொதுவாக மருந்து தொடர்பான ஒரு வார்த்தையாகும். இது மருந்துப்பொருட்களில் காலாவதியினால் ஏற்படும் சில வேதியல் மாறுபாடுகளினால் அவை விஷமாக-Toxic-ஆக மாறுகிறது.

Definition of Toxic in English

 • The correct Tamil meaning of Toxic is poison.
 • Toxic means something that is poisonous or harmful to the body. It is important to note that toxic substances usually cause unwanted side effects.
 • Toxic: An action that is highly harmful or undesirable in life in a pervasive or insidious way.
 • Toxic: refers to securities based on toxic debt and without a healthy or functioning market.
 • Toxic is a word commonly associated with medicine. This is due to certain chemical changes in medicines due to expiration which makes them toxic.

Pronounciation of Toxic

 • Toxic – ♪ : / tɑksɪk /

List of Nouns in Toxic

Toxic meaning in Tamil: ‘Toxic’ பொருள் வரையறையில் பெயர்ச்சொற்கள்-Noun ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

 • Narcotics – போதைப்பொருள்
 • Alcohol – மது
 • Enough material – போதுமான பொருள்
 • Binge drinking – அதிகப்படியான குடி
 • Object of passion – ஆர்வத்தின் பொருள்
 • Mind blowing – பிரம்மிக்க
 • Medicines – மருந்துகள்
 • Addiction – போதை
 • Magic is a poisonous substance – மந்திரம் நச்சு பொருள்

List of Adjectives in Toxic

 • Toxic – நச்சுத்தன்மை
 • Toxicity – நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த
 • Poisonous – நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது
 • Poison – விஷம்
 • Toxic substance – நச்சுப் பொருள்
 • Regarding poison – விஷம் குறித்து

List of Transitive Verbs in Toxic

Toxic meaning in Tamil: ‘Toxic’ பொருள் வரையறையில் பெயர்ச்சொற்கள்-Transitive Verbs ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

 • Addiction – போதை
 • A person who loses his status in alcohol – ஆல்கஹால் தனது நிலையை இழக்கும் ஒருவர்
 • Self-propagation – சுய-பெருக்கம்
 • Inspiring – எழுச்சியூட்டும்

List of Verbs in Toxic

Toxic meaning in Tamil: ‘Toxic’ பொருள் வரையறையில் பெயர்ச்சொற்கள்- Verbs ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

 • Addiction – போதை
 • Poison – விஷம்
 • Infusion – உட்செலுத்துதல்
 • Attractive – கவர்ச்சியானது
 • Stimulus – தூண்டுதல்
 • Drunk – குடித்துவிட்டு
 • Be obsessed – ஆவேசப்படு
 • Drive me crazy – என்னை பைத்தியமாக்குங்கள்
 • Hypnotized – ஹிப்னாடிஸ்

Toxic Meaning in Tamil | Meaning of Toxic in Tamil

Toxic meaning in Tamil
Toxic meaning in Tamil

Toxic meaning in Tamil: ‘Toxic’ பொருள் வரையறையில் தொடர்புடைய வார்த்தைகள் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Alcoholஆல்கஹால்
Addictionபோதை
Binge drinkingவெறித்தனமான குடிப்பழக்கம்
Enough materialபோதுமான பொருள்
Lust is material enoughமோகம் போதுமான பொருள்
Mind blowingமனதைக் கவரும்
Medicinesமருந்துகள்
Narcoticsபோதைப்பொருள்
Non-toxicநச்சுத்தன்மையற்றது
Object of passionமோகத்தின் பொருள்
Poisonousநஞ்சு சார்ந்த
Poisonவிஷம்
Regarding poisonவிஷம் குறித்து
Toxic effectsநச்சு விளைவுகள்
Toxic chemicalsநச்சு இரசாயனங்கள்
Toxic materialsநச்சுப் பொருட்கள்
Toxic gasesநச்சு வாயுக்கள்
Toxic metalsநச்சு உலோகங்கள்
Toxicity testingநச்சுத்தன்மை சோதனை
Toxic fumesநச்சு வாயு
Toxicological effectsநச்சு விளைவுகள்
Toxicநச்சு
Toxicityநச்சியல்பு
Toxic substanceநச்சுப்பொருள்
Toxicityநச்சுத்தன்மை
Toxic wasteநச்சு கழிவுகள்
Toxic fumesநச்சுப் புகைகள்
Toxic chemicalநச்சு இரசாயனம்
Toxic gasநச்சு வாயு
Toxic shock syndromeநச்சு அதிர்ச்சி நோய்க்குறி
Toxic substanceநச்சுப் பொருள்

List of Examples about Toxic

Toxic meaning in Tamil: ‘Toxic’ என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கக்கூடிய சில ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் எடுத்துக்காட்டுகளை இங்கு பார்ப்போம்.

Toxic என்பதன் “ஆங்கில” எடுத்துக்காட்டுகள்Toxic என்பதன் “தமிழ்” எடுத்துக்காட்டுகள்
Aloevera is help to remove toxic waste from the body.கற்றாழை உடலில் இருந்து நச்சு கழிவுகளை அகற்ற உதவுகிறது.
Bacteria can process toxic waste and oil spills into harmless biodegradable products.பாக்டீரியா நச்சுக் கழிவுகள் மற்றும் எண்ணெய் கசிவுகளை பாதிப்பில்லாத மக்கும் பொருட்களாக செயலாக்க முடியும்.
Many chemicals used in chemicals and industrial processes are toxic to humans, animals and plants.இரசாயனங்கள் மற்றும் தொழில்துறை செயல்முறைகளில் பயன்படுத்தப்படும் பல இரசாயனங்கள் மனிதர்கள்ம், விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களுக்கு நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தவை.
Over the years, many harsh and highly toxic chemicals have built up in the environment.பல ஆண்டுகளாக, பல கடுமையான மற்றும் அதிக நச்சுதன்மை வாய்ந்த இரசாயனங்கள் சுற்றுச்சூழலில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன.
Many drugs are toxic and are only partially effective.பல மருந்துகள் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தவையாகவும் மற்றும் அவை ஓரளவு மட்டுமே பயனுள்ளதாக இருந்தது.
Forgive me for my blood is poisonous to you.என் இரத்தம் உங்களுக்கு நச்சுத்தன்மை வாய்ந்ததாக இருப்பதால் என்னை மன்னிக்கவும்.
It is very difficult to confirm but it definitely contains some toxic chemicals.உறுதிப்படுத்துவது மிகவும் கடினம் ஆனால் அது நிச்சயமாக அதில் சில நச்சு இரசாயனங்கள் உள்ளன.
Every antiseptic, no matter how good it is, is toxic and can irritate the wound.ஒவ்வொரு கிருமி நாசினியும், எவ்வளவு நல்லது என்றாலும் அவை நச்சுத்தன்மையுடையது மற்றும் காயப்பட்ட இடங்களில் எரிச்சலூட்டும்.
All of these are affected by nutritional balance, medications, environmental and dietary toxins.இவை அனைத்தும் ஊட்டச்சத்து சமநிலை, மருந்துகள், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் உணவில் உள்ள நச்சு கூறுகளினால் பாதிக்கப்படுகின்றது.
Fungi produce a variety of toxic metabolites, including aflatoxins.பூஞ்சைகள் அஃப்லாடாக்சின்கள் உட்பட பல்வேறு விதமான நச்சு வளர்சிதை மாற்றங்களை உருவாக்குகின்றது.
He is toxic to the majority in the country.அவர் நாட்டிலுள்ள பெரும்பான்மையினருக்கு நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தவராக விளங்குகிறார்.
We all need to listen to the toxic environment surrounding our politics.நமது அரசியலில் சூழ்ந்துள்ள நச்சுச் சூழலை நாம் அனைவரும் தட்டி கேட்கவேண்டும்.
It is believed that they may have been poisoned by toxic fumes.அதில் அவர்கள் நச்சுப் புகையினால் விஷம் கலந்திருக்கலாம் எனக் கருதப்படுகிறார்கள்.
Farmers have traditionally used highly toxic pesticides to control the problem.விவசாயிகள் பாரம்பரியமாக அதிக நச்சுதன்மை வாய்ந்த  பூச்சிக்கொல்லிகளைப் பயன்படுத்தி பிரச்சனையை கட்டுப்படுத்துகின்றனர்.
It is a natural product and is non-toxic to humans and animals.இது ஒரு இயற்கை தயாரிப்பு மற்றும் மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் நச்சுத்தன்மையற்றது.

List of Synonyms of Toxic

Toxic meaning in Tamil: ‘Toxic’ என்ற வார்த்தையின் பொருள் வரையறையில் (Synonyms) ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Banefulஅபத்தமானது
Baneபேன்
Banefulஅபத்தமானது
Contagiousதொற்றும் தன்மை கொண்டது
Calamitous Fellகேலமிட்டஸ்ஃபெல்
Contagionதொற்று நோய்
Cancerபுற்றுநோய்
Deleteriousதீங்கு
Deadlyகொடியது
Diseaseநோய்
Deadlyகொடியது
Envenomedவிஷம் கொண்டது
Fatalகொடியது
Fungicideபூஞ்சைக் கொல்லி
Germicideகிருமி நாசினி
Harmfulதீங்கு விளைவிக்கும்
Hurtfulபுண்படுத்தும்
Herbicideகளைக்கொல்லி
Harmfulதீங்கு விளைவிக்கும்
Infectiousதொற்றுநோய்
Infectiveதொற்றுநோய்
Injuriousகாயம்
Insecticideபூச்சிக்கொல்லி
Lethalஉயிர்க்கொல்லி
Malignantவீரியம் மிக்கது
Murderousகொலைகாரன்
Microbicideநுண்ணுயிர்க்கொல்லி
Mephiticமெஃபிடிக்
Noxiousதீங்கு விளைவிக்கும்
Nocuousநோகஸ்
Poisonousவிஷம்
Poisonவிஷம்
Poisonedவிஷம் கலந்தது
Pathogenicநோய்க்கிருமி
Pestilentialபூச்சிக்கொல்லி
Pestilentகொள்ளைநோய்
Poisonவிஷம்
Pesticideபூச்சிக்கொல்லி
Perniciousதீங்கு விளைவிக்கும்
Pestilentialபூச்சிக்கொல்லி
Poisonவிஷம்
Septicசெப்டிக்
Toxinநச்சு
Toxicantநச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது
Toxicantநச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது
Unhealthfulஆரோக்கியமற்றது
Unhealthyஆரோக்கியமற்றது
Unwholesomeஆரோக்கியமற்றது
Virulentவீரியம் மிக்கது
Venomவிஷம்
Virusவைரஸ்
Venomousவிஷமுடையது

List of Antonyms of Toxic

Toxic meaning in Tamil: ‘Toxic’ என்ற வார்த்தையின் பொருள் வரையறையில் (Antonyms) ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Antidoteமாற்று மருந்து
Antiveninஆன்டிவெனின்
Antivenomஆன்டிவெனோம்
Able-bodiedதிறமையானவர்
Activeசெயலில்
All rightஎல்லாம் சரி
Athleticதடகள
Atoxicநச்சுத்தன்மை
Benevolentநன்மை செய்பவர்
Bloomingபூக்கும்
Bright-eyedபிரகாசமான கண்களை உடையவர்
Beneficialநன்மை பயக்கும்
Cureகுணப்படுத்து
Cure-allஅனைத்தையும் குணப்படுத்தும்
Curativeநோய் தீர்க்கும்
Elixirஅமுதம்
Gentleமென்மையான
Goodநல்ல
Harmlessபாதிப்பில்லாதது
Healthyஆரோக்கியமான
Helpfulஉதவிகரமானது
Healthfulஆரோக்கியமானது
Healthfulஆரோக்கியமானது
Inoffensiveபாதிப்பில்லாத
Kindகருணை
Life-givingஉயிர் கொடுக்கும்
Nonpoisonousநஞ்சற்ற
Niceநல்லது
Nontoxicநச்சுத்தன்மையற்றது
Nonvenomousவிஷமற்றது
Panaceaசஞ்சீவி
Safeபாதுகாப்பானது
Salubriousசுவையான
Wholesomeஆரோக்கியமான

About the Tamil Language

தமிழ் மொழி தமிழ்நாட்டில் மக்களால் பேசப்படும் புகழ்பெற்ற மற்றும் பழமையான திராவிட மொழிகளில் ஒன்றாகும் மற்றும் இந்தியாவில் அதிகம் பேசப்படும் 5 வது மொழியாகும். இலங்கையிலும் சிங்கப்பூரிலும் தமிழ் அதிகாரபூர்வ பேச்சு மொழியாகும். தமிழ் மிகவும் பழமையான செம்மொழி மற்றும் கிமு 200 க்கு முந்தைய கல்வெட்டுகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் இன்று உலகில் ஒரு மொழியாக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள ஏராளமான தமிழ் பேசும் மக்கள், மொழியின் பிறப்பு மற்றும் வளர்ச்சி, எழுத்துக்களின் தோற்றம், விதிகள், ஒலி மாறுபாடுகள் மற்றும் சிறப்பு எழுத்துக்கள், தமிழ் நாட்காட்டியின் குறியீடுகள், தமிழ் எண்கள், காலம், நிலம் மற்றும் கலாச்சாரப் பிரிவுகள் மற்றும் நாணயம் போன்ற வார்த்தைகளால் கையாளப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக Meaning in Tamil தளம் எண்ணற்ற தமிழ் தரவுகளை இங்கு வழங்கிவருகிறது.

Leave a Comment