Cringe என்றால் என்ன? அதன் அர்த்தம் என்ன? | Cringe Meaning in Tamil

Introduction

Cringe Meaning in Tamil : வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் அனைவரும் அனைத்து விஷயங்களையும் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை என்றாலும், பேசும் போது நாம் பயன்படுத்தும் அனைத்து ஆங்கில வார்த்தைகளின் தமிழ் அர்த்தம் மற்றும் அதை பேசுகின்ற முறை தெரிந்திருக்க வேண்டும். எனவே நாம் பேசுகின்ற வார்த்தையின் சரியான அர்த்தம் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்வது சிறந்தது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த பதிவில் தமிழ் மொழியில் Cringe என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் (Cringe Meaning in Tamil), மொழிபெயர்ப்பு, பொருள், விளக்கம்,வரையறைகள் மற்றும் இதன் தொடர்புடைய சொற்களை புகைப்பட விளக்கத்துடன் விரிவாக தெரிந்து கொள்வோம் வாங்க.

Cringe Meaning in Tamil

Cringe Meaning in Tamil
Cringe Meaning in Tamil

Definition of Cringe in Tamil

 • Cringe என்ற ஆங்கில வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம் பயந்து என்பதாகும். பயம் இதைச் சொல்லும் போது, ​​ஒருவருக்கு மனநிலை சரியில்லை அல்லது ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக பயப்படுகிறார் என்று அர்த்தம்.
 • இது அவரை பயமுறுத்தும் மற்றும் முகபாவனைகளில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், பயம், அச்சம், கெஞ்சுதல் ஆகியவற்றின் நிலையை ஆங்கிலத்தில் cringe என்று அழைக்கப்படுகிறது.

Definition of Cringe in English

 • “Cringe” means one is not in a good mood or is afraid for some reason.
 • This will frighten him and cause changes in facial expressions. In other words, the state of fear, apprehension, begging is called cringe in English.

Pronunciation of Cringe

 • Cringe ♪ : /krinj/[க்ரின்ஞ்]

List of Intransitive Verbs in Cringe

‘Cringe’ பொருள் வரையறையில் உள்ளார்ந்த வினைச்சொற்கள்-Intransitive Verbs ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

 • பயந்து
 • இச்சக நடத்தை
 • அஞ்சி ஒடுங்குதல்
 • தாழ்ந்து வணங்குதல்
 • கீழ்ப்படிதல்
 • கெஞ்சுதல்
 • பணிவு
 • பயம் கொள்ளாதீர்கள்
 • மண்டியிடுதல்
 • நடுங்குதல்
 • பதுங்குதல்
 • பற்காட்டுதல்
 • பல்லாடுதல்
 • பின்னிற்றல்
 • வாய்காட்டுதல்
 • நடுக்கமுற்றிடும்
 • தொண்ணாத்தல்
 • நையப்பாடுதல்

List of Verbs in Cringe

‘Cringe’ பொருள் வரையறையில் வினைச்சொற்கள்-Verbs ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

 • அடித்தல்
 • தாழ்மையுடன் இருத்தல்
 • பிச்சை
 • வெட்கமில்லாத கால் சேவையைச் செய்யுங்கள்
 • தாழ்மையுடன் இருங்கள்
 • கால் பிடி
 • கீழே விழுந்து விண்ணப்பித்தல்

Cringe Meaning in Tamil | Meaning of Cringe in Tamil

Cringe Meaning in Tamil
Cringe Meaning in Tamil

More Explains of Cringe in Tamil

Cringe meaning in Tamil: ‘Cringe’ பொருள் வரையறையில் Cringe என்பதின் தமிழ் விளக்கங்கள் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

 • வெட்கம், வெறுப்பு, பயம் மற்றும் அருவருப்பு ஆகியவற்றின் ஒத்த அர்த்தமே ‘Cringe’.
 • பயம் அல்லது பயத்தின் காரணமாக வெறுப்பு அல்லது பயபடுதல்.
 • ஏதாவது ஒரு விஷயத்தால் வெட்கப்படுதல் அல்லது வெறுப்படைதல்.
 • அதீத முகஸ்துதியுடன் ஒருவரை நடத்துவது.

More Explains of Cringe in English

‘Cringe’ பொருள் வரையறையில் Cringe என்பதின் ஆங்கில விளக்கங்கள் பின்வருமாறு:

 • ‘Cringe’ means shame, disgust, fear and disgust.
 • Aversion or dread due to fear or dread.
 • Being ashamed or disgusted by something.
 • Treating someone with excessive flattery.

List of Examples about Cringe

‘Cringe’ என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கக்கூடிய சில ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் எடுத்துக்காட்டுகளை இங்கு பார்ப்போம்.

Cringe ஆங்கில வாக்கியங்கள் Cringe தமிழ் வாக்கியங்கள்
Some people try to cringe at others.சிலர் மற்றவர்களை பயமுறுத்த முயற்சிக்கிறார்கள்.
It cringes me a lot when I hear someone scratch a blackboard.யாரோ கரும்பலகையில் சொறிவதைக் கேட்கும்போது எனக்கு எரிச்சலாக இருக்கிறது.
I had a cringe situation in my life many times.என் வாழ்வில் பலமுறை பயமுறுத்தும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டது.
The boy cringed in terror when suddenly a dog barked at him.திடீரென நாய் ஒன்று குரைத்ததால் சிறுவன் பயந்து நடுங்கினான்.
She always cringes in terror when saw an accident.விபத்தைக் கண்டால் அவள் எப்போதும் பயந்து நடுங்குகிறாள்.
My cousin’s comment makes me cringe.என் உறவினரின் கருத்து என்னை வியக்க வைக்கிறது.
He never cringed at any situation.எந்த சூழ்நிலையிலும் அவர் தயங்கியதில்லை.
Cringed in any situation is her nature.எந்தச் சூழலிலும் குமுறுவது அவளுடைய இயல்பு.
This video is cringe.இந்த வீடியோ பயமுறுத்துகிறது.
This video makes me cringe.இந்த வீடியோ என்னை வியக்க வைக்கிறது.
How does this make me cringe?இது என்னை எப்படி தொந்தரவு செய்கிறது?
I cringed in terror while listening to a lion roar in the jungle.காட்டில் சிங்கத்தின் கர்ஜனையினைக் கேட்டு நான் பயந்து பயந்துவிட்டேன்.

Cringe meaning in Tamil: ‘Cringe’ பொருள் வரையறையில் Cringe-க்கு தொடர்புடைய தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

 • cringe video- பயமுறுத்தும் வீடியோ
 • cringe-worthy- முகஸ்துதி, பயமுறுத்தும் தகுதி
 • cringe festival- பயமுறுத்தும் விழா
 • cringe comedy- பயமுறுத்தும் நகைச்சுவை
 • cringe picture- பயமுறுத்தும் படம்
 • cringe content- பயமுறுத்தும் உள்ளடக்கம்
 • cringe person- எரிச்சல் கொண்ட நபர், பயமுறுத்தும் நபர்
 • cringe max- பயமுறுத்தும் அதிகபட்சம்
 • cultural cringe- கலாச்சார சீர்குலைவு
 • cringe person- பயமுறுத்தும் நபர்
 • cringe thing- தொந்தரவு செய்யும் விஷயம், பயமுறுத்தும் விஷயம்
 • cringe alert- பயமுறுத்தும் எச்சரிக்கை, கரகரப்பான சைகை
 • cringe level- பயமுறுத்தும் நிலை
 • so cringe- அதனால் பயமுறுத்தும்
 • cringe slang- கடுமையான அவமதிப்பு, பயமுறுத்தும் ஸ்லாங்
 • cringe girl- பயமுறுத்தும் பெண், எரிச்சல் கொண்ட பெண்
 • lesser cringe- குறைவான பயம்
 • cringe boy- பயமுறுத்தும் பையன்
 • cringe cat- எரிச்சலூட்டும் பூனை, பயமுறுத்தும் பூனை
 • cringe message- பயமுறுத்தும் செய்தி
 • cringe memories- பயமுறுத்தும் நினைவுகள்
 • cringe parents- எரிச்சல் பெற்றோர், பயமுறுத்தும் பெற்றோர்கள்
 • being cringe- பயமாக இருப்பது, எரிச்சல்
 • cringes- முகஸ்துதி செய்ய, பயமுறுத்துகிறது.

List of Synonyms and Antonyms of Cringe

Cringe’ பொருள் வரையறையில் ஒத்தசொற்கள் (Synonyms) மற்றும் எதிர்ச்சொற்கள்-Antonyms ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

Cringe என்பதன் ஒத்தசொற்கள்  (Synonyms)Cringe என்பதன் எதிர்ச்சொற்கள் (Antonyms)
Shrinkconfront
recoilapproach
ShyMeet
Eat dirtStretch
wincecome forward
Draw backface
shudder 
blench 
cower 
jerk 
dodge 
creep 
recede 
toady 
fawn 
squirm 
hesitate 
shake 
crouch 
tremble 
grovel 
Kneel 
Duck 
Quiver 
Stoop 

About The Tamil Language

தமிழ் மொழி தமிழ்நாட்டில் மக்களால் பேசப்படும் புகழ்பெற்ற மற்றும் பழமையான திராவிட மொழிகளில் ஒன்றாகும் மற்றும் இந்தியாவில் அதிகம் பேசப்படும் 5 வது மொழியாகும். இலங்கையிலும் சிங்கப்பூரிலும் தமிழ் அதிகாரபூர்வ பேச்சு மொழியாகும். தமிழ் மிகவும் பழமையான செம்மொழி மற்றும் கிமு 200 க்கு முந்தைய கல்வெட்டுகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் இன்று உலகில் ஒரு மொழியாக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள ஏராளமான தமிழ் பேசும் மக்கள், மொழியின் பிறப்பு மற்றும் வளர்ச்சி, எழுத்துக்களின் தோற்றம், விதிகள், ஒலி மாறுபாடுகள் மற்றும் சிறப்பு எழுத்துக்கள், தமிழ் நாட்காட்டியின் குறியீடுகள், தமிழ் எண்கள், காலம், நிலம் மற்றும் கலாச்சாரப் பிரிவுகள் மற்றும் நாணயம் போன்ற வார்த்தைகளால் கையாளப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக Meaning in Tamil தளம் எண்ணற்ற தமிழ் தரவுகளை இங்கு வழங்கிவருகிறது.

Leave a Comment