Phenomenon | நிகழ்வு என்றால் என்ன? தமிழ் பொருள் | Phenomenon Meaning in Tamil

Phenomenon meaning in Tamil
Phenomenon Meaning in Tamil

Phenomenon Meaning in Tamil | Phenomenon Tamil Meaning

Phenomenon Meaning in Tamil: அனைவருக்கும் மீனிங் தமிழ் ( Meaning Tamil ) -ன் அன்பான வணக்கங்கள், நாம் அனைவரும் அனைத்து விஷயங்களையும் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை என்றாலும், பேசும் போது நாம் பயன்படுத்தும் அனைத்து ஆங்கில வார்த்தைகளின் தமிழ் அர்த்தம் மற்றும் அதை பேசுகின்ற முறை தெரிந்திருக்க வேண்டும். எனவே நாம் பேசுகின்ற வார்த்தையின் சரியான அர்த்தம் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்வது சிறந்தது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த பதிவில் தமிழ் மொழியில் Phenomenon என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் (Phenomenon Meaning in Tamil), உச்சரிப்பு, மொழிபெயர்ப்பு, பொருள் விளக்கம், ஒத்த சொற்கள், எதிர்ச்சொற்கள் மற்றும் இதன் தொடர்புடைய சொற்களை புகைப்பட விளக்கத்துடன் விரிவாக தெரிந்து கொள்வோம் வாங்க.

Table of Contents

பொருள், விளக்கம் | Phenomenon meaning in Tamil

Phenomenon meaning in Tamil
Phenomenon Meaning in Tamil
 • Phenomenon என்பது பொதுவாக கவனிக்கக்கூடிய, உணரக்கூடிய குறிப்பிட்ட நிகழ்வைக் குறிக்கிறது. கவனிக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு நிகழ்வு என்று அழைக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக, பூமியின் அச்சில் சுற்றுவது இரவும் பகலும் ஏற்படுகிறது, மேலும் சூரியன் கிழக்கில் உதித்து மேற்கில் மறைகிறது. அதுபோல ஒரு செயல் நம்மால் உணரக்கூடிய ஒன்றை இது குறிக்கிறது.
 • Phenomenon என்பது நிகழ்வு தத்துவத்தில் ஒரு பொருள், உண்மை அல்லது நிகழ்வு உணரப்பட்டதன் மூலன் கவனிக்கப்படுகிறது. பொதுவாக, நிகழ்வுகள் புலன்களின் பொருள்களாகும் . அதாவது பார்வை மற்றும் ஒலிகள்.
 • நவீன தத்துவத்தில், இந்த வார்த்தையானது சில சமயங்களில் முடிவெடுப்பதற்கு முன் புலன்களால் உடனடியாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்ட ஒன்றைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Phenomenon meaning in English

 • Phenomenon usually refers to a specific phenomenon that can be observed or perceived. A collection of observable events is called an event. For example, the Earth’s rotation on its axis causes day and night, and the sun rises in the east and sets in the west. As such an action refers to something we can perceive.
 • Phenomenon is an object, fact, or event in phenomenology that is observed through perception. Generally, phenomena are objects of the senses. ie sights and sounds.
 • In modern philosophy, the term is sometimes used to refer to something immediately perceived by the senses before a decision is made.
See also  Crush Meaning in Tamil | Crush எளிதான தமிழ் அர்த்தம்

உச்சரிப்பு(Pronunciation)

 • Phenomenon – ♪ : /fəˈnäməˌnän/

சொற்றொடர் (Phrase)

 • காட்சி நிகழ்வு – Visual event
 • அரிய பார்வை – A rare sight
 • தோன்றும் ஒரு பாத்திரம் – A character that appears
 • அதிசயம் நிகழ்வு – Miracle event
 • அதிசய சம்பவம் – Rare event
 • நூதனக்காட்சி – Different scene
 • பெயர்ச்சொல் (Noun)
 • நிகழ்வு – event
 • அதிசய சம்பவம் – rare event
 • நிகழ்ச்சி – program
 • உருவம் – Figure
 • நூதனக் காட்சி – Different scene
 • இயற்காட்சி – landscape
 • இயல்நிகழ்ச்சி – Performance
 • காணப்படாச் செய்தி – Unseen message
 • புலன்குறித்த செய்தி – Important message
 • மனங்குறித்துக் கண்ட செய்தி – Sad news
 • ஆராய்ச்சிக்குரிய செய்தி – Research news
 • குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று – Remarkable one
 • குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்ச்சி – A remarkable event
 • குறிப்பிடத்தக்க ஆள் – A remarkable man
 • தோற்றப்பாடு – Appearance
 • உணர்கிறேன் – feel
 • அதிசயம் – Miracle
 • இயற்கையில் மாற்றம் – Natural change
 • இயற்கை – Natural

Read also: Environment meaning in Tamil

Phenomenon Meaning in Tamil | Phenomenon Tamil Meaning

Phenomenon meaning in Tamil
Phenomenon meaning in Tamil

Related words of Phenomenon

Phenomenon meaning in Tamil:Phenomenon’ பொருள் வரையறையில் தொடர்புடைய வார்த்தைகள் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

 • phenomenon presented – இயல் நிகழ்ச்சி
 • phenomenon mentioned – குறிப்பிட்ட நிகழ்வு
 • phenomenon reported   – நிகழ்வு அறிக்கை
 • phenomenon happened – சம்பவம் நடந்தது
 • phenomenon occurred  – நிகழ்வு ஏற்பட்டது
 • phenomenon whereby   – இயற்கை நிகழ்வு
 • phenomenon took     – நிகழ்வு ஏற்பட்டது
 • phenomenon unique    – தனித்துவமான நிகழ்வு

Best Examples in Tamil and English

Phenomenon meaning in Tamil: Phenomenon என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கக்கூடிய சில ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் எடுத்துக்காட்டுகளை இங்கு பார்ப்போம்.

Phenomenon என்பதன் “ஆங்கில” எடுத்துக்காட்டுகள்Phenomenon என்பதன் “தமிழ்” எடுத்துக்காட்டுகள்
The unique phenomenon is that we must learn to deal with vast amounts of data.தனித்துவமான நிகழ்வு நாம் பரந்த அளவிலான தரவுகளை சமாளிக்க கற்றுக்கொள்ளவேண்டும்.
The same phenomenon exists in societies that are not based on one and only one language.ஒரே ஒரு மொழியின் அடிப்படையில் இல்லாத சமூகங்களிலும் இதே நிகழ்வு உள்ளது.
This kind of disobedience is not a new phenomenon.இவ்வகை  கீழ்ப்படியாமை ஒரு புதிய நிகழ்வல்ல.
Critical social research does not set out to find the causes observed social phenomena.சமூக நிகழ்வுகளின் காரணங்களைக் கண்டறிய விமர்சன சமூக ஆராய்ச்சி அமைக்கப்படவில்லை.
They became something of an event.அவை ஏதோ ஒரு நிகழ்வாக மாறியது.
It was in fact a Victorian phenomenon.உண்மையில் இது ஒரு விக்டோரியன் நிகழ்வு.
This phenomenon shows no signs of stopping by itself.இந்த நிகழ்வு தானாகவே நின்றுவிடுவதற்கான அறிகுறிகளைக் காட்டவில்லை.
automatic motor phenomenon occur;ஒரு தானியங்கி மோட்டார் நிகழ்வு ஏற்படுகிறது;
glaciers are interesting natural phenomenaபனிப்பாறைகள் சுவாரஸ்யமான இயற்கை நிகழ்வுகள்
Focus on the science behind various natural phenomenon.பல்வேறு வகை இயற்கை நிகழ்வுக்கு பின்னால் இருக்கின்ற அறிவியலில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
this phenomenon in medicine is called heterochromia.மருத்துவத்தில் இந்த நிகழ்வு ஹெட்டோரோக்ரோமியா என்று அழைக்கப்படுகிறது.
Although Bitcoin is still a relatively new phenomenon, it is growing rapidly.Bitcoin இன்னும் ஒப்பீட்டளவில் ஒரு புதிய நிகழ்வாக இருந்தாலும், அது வேகமாக வளர்ந்து வருகின்றது.
In the era of globalization, this phenomenon appeared in a new form.உலகமயமாக்கல் சகாப்தத்தில், இந்த நிகழ்வு ஒரு புதிய வடிவத்தில் தோன்றியது.
What is the computer phenomenon called internet and network?இண்டர்நெட் மற்றும் நெட்வொர்க் என்று அழைக்கப்படுகிற கணினி நிகழ்வு என்ன?
this phenomenon has a wave-like character.இந்த நிகழ்வு ஒரு அலை தன்மையைக் கொண்டுள்ளது.

List of Synonyms

Phenomenon meaning in Tamil:Phenomenon’ என்ற வார்த்தையின் பொருள் வரையறையில் (Synonyms) ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

See also  Illusion என்றால் என்ன? தமிழ் பொருள் விளக்கம் | Illusion Meaning in Tamil
ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Abnormalityஅசாதாரணம்
Actualityயதார்த்தம்
Anomalyஒழுங்கின்மை
Appearanceதோற்றம்
Aspectஅம்சம்
Circumstanceசூழ்நிலை
Curiosityஆர்வம்
Episodeஅத்தியாயம்
Eventநிகழ்வு
Exceptionவிதிவிலக்கு
Experienceஅனுபவம்
Factஉண்மை
Happeningநடக்கிறது
Incidentசம்பவம்
Marvelஅற்புதம்
Miracleஅதிசயம்
Paradoxமுரண்பாடு
Peculiarityதனித்தன்மை
Portentமுன்னறிவிப்பு
Rarityஅபூர்வம்
Realityயதார்த்தம்
Sensationஉணர்வு
Sightபார்வை
Something elseவேறு ஏதாவது
Spectacleகண்ணாடி
Uniquenessதனித்துவம்
caseவழக்கு
curiosityஆர்வம்
Spectacularகண்கவர்

List of Antonyms

Phenomenon meaning in Tamil: ‘Phenomenon’ என்ற வார்த்தையின் பொருள் வரையறையில் (Antonyms) ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Normalityஇயல்புநிலை
Regularityஒழுங்குமுறை
averagenessசராசரி
commonalityபொதுத்தன்மை
commonnessபொதுத்தன்மை
commonplacenessபொதுவான தன்மை
ordinarinessசாதாரணத்தன்மை
standardnessதரநிலை
uniformityசீரான தன்மை
unremarkablenessகுறிப்பிட முடியாத தன்மை
balanceசமநிலை
clockworkகடிகார வேலை
conformityஏற்ப
congruityஒற்றுமை
consistencyநிலைத்தன்மையும்
constancyநிலைத்தன்மை
harmonyநல்லிணக்கம்
invariabilityமாறாத தன்மை
orderlinessஒழுங்குமுறை
periodicityகால இடைவெளி
precisionதுல்லியம்
usualnessவழக்கம்
evolutionபரிணாமம்

About Tamil Language

தமிழ் மொழி தமிழ்நாட்டில் மக்களால் பேசப்படும் புகழ்பெற்ற மற்றும் பழமையான திராவிட மொழிகளில் ஒன்றாகும் மற்றும் இந்தியாவில் அதிகம் பேசப்படும் 5 வது மொழியாகும். இலங்கையிலும் சிங்கப்பூரிலும் தமிழ் அதிகாரபூர்வ பேச்சு மொழியாகும். தமிழ் மிகவும் பழமையான செம்மொழி மற்றும் கிமு 200 க்கு முந்தைய கல்வெட்டுகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் இன்று உலகில் ஒரு மொழியாக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள ஏராளமான தமிழ் பேசும் மக்கள், மொழியின் பிறப்பு மற்றும் வளர்ச்சி, எழுத்துக்களின் தோற்றம், விதிகள், ஒலி மாறுபாடுகள் மற்றும் சிறப்பு எழுத்துக்கள், தமிழ் நாட்காட்டியின் குறியீடுகள், தமிழ் எண்கள், காலம், நிலம் மற்றும் கலாச்சாரப் பிரிவுகள் மற்றும் நாணயம் போன்ற வார்த்தைகளால் கையாளப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக Meaning in Tamil தளம் எண்ணற்ற தமிழ் தரவுகளை இங்கு வழங்கிவருகிறது.

Read also : Illusion meaning in Tamil

Learn More Meaning

Crush Meaning in Tamil

Beast Meaning in Tamil

Vibes Meaning in Tamil

Entrepreneur Meaning in Tamil

See also  Toxic என்றால் என்ன? தமிழ் பொருள் விளக்கம் |  Toxic Meaning in Tamil

Platonic Relationship Meaning in Tamil

Leave a Comment